Jakt och fiske byn


Våran by är helt självförsörjande. Vi odlar kol, korn, tomater, potatis, morot, jordgubbar, äpplen, majs, päron, vete och spannmål. Vi har en kvarn, en sjuk stuga på vise ö som den gammlaste i byn bor på. I våran by så har vi djur. Vi har grisar, kor, får, hästar, getter, kaniner, hundar, ankor, gäss, höns, oxar, bin och katter. Av djuren så får vi ägg, läder, mjölk, kött, ull, bacon och honung. Byn har också vägar som man endast kan åka med häst och vagn på. Vi har också hus som vår bybor bor i.


Om

Vi som arbetar med som blogg är MArtin Lundström, Waldemar Östman och Bill Utterström i åk 6 på Alviksskolan i Luleå. 

På vår blogg visar vi upp vårt arbete som vi gör i vårt klassrum och i vårt projekt "www.yetisinneedofalvik.blogspot.se
Vi får uppdrag som vi ska lösa via denna blogg.
Vårt arbete utspelar sig en virtuellvärld och vi har skapat karaktärer som bor på denna planet.

Våra karaktärer är: Yoye Bylund, 25 år och han gillar att jag och vara med djur. Kurt, Kurt är bror med Kurten och Kurt älskar att fiska och speciellt att skjuta pilbåge Kurt är 43 år. Kurten, han gillar att springa, jaga och fiska. Kurten är 37 år gammal.

Vår by
Vi har fått ansöka om vilken bo vi ville bo i. Vi valde jakt och fiske byn därför att
Våra karaktärer är intresserade av jakt och fiske och därför valde vi att gå med där. Yoye är en kreativ person som gillar att jaga och fiska, Därför valde han det. Min karaktär heter Kurt och han är i Jakt och fiske byn för att han älskar att fiska och skjuta pilbåge. Kurten är kurts bror och han gillar nästan samma saker som Kurt. Därför valde han att bo i jakt och fiske.
Fakta om By och flagga. Flaggan är symbol för att vi är en by med mycket kunskap om jakt och fiske. Byn är en by från medeltiden och vi lever på jakt, lantbruk och fiske.

Varför vi ska vinna?
Vi ska vinna för att bloggen är creativ och vi har lärt oss mycket isamband med den. Det ligger mycket arbeta bakom den. Till exempel när vi skapade byn och bloggen med alla detaljer och karta och flagga. Det tog oss ungefär 6-7 timmar, motsvarrande ungefär 4-5 veckor.  
Vad har vi lärt oss? Kunskap och digitalverktyg
Vi har lärt oss många olika appar och att blogga. Att blogga är mycket lärorikt ovh man lär sig mycket. Till exempel när vi fick ett uppdrag om att programmera en robot till att så en gräsmatta. Det tog en väldigt lång tid och vi lärde oss väldigt mycket om olika appar och samarbete, vi lärde oss också en hel del matte. 

Hur tänker vi på källkritik?
Källkritik är viktigt satt vi inte ger ut falsk information. Vi dubbelkollar altid vad vi läst och jämför med böcker och andra källor.

Vilka vill vi ska läsa det vi skriver, vad kan andra lära sig av vårt arbete?
Det här är en ofentlig blogg och vi vill att alla ska kunna ta kunskap från den.

Kopplingar till läroplanen
Våra lärare ger oss uppdrag som är kopplade till de kunskapskrav, förmågor som finns i läroplanen. Temat för vårt arbete är att lära av historien ur olika ämnens perspektiv. Vi utför uppdragen som våra lärare ger oss, via denna blogg.

I svenska 
arbetar vi med alla förmågor.  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Vi får genom uppdragen visa vår förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift genom att skriva olika typer av texter. VI får uttrycka våra åsikter och tankar och reflektera över egna och andras arbeten, både skriftligt och muntligt, genom kommentarer till uppdragen och diskussioner i klassrummet.


Teknik: 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matematik:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågorna i Matematik tränade eleverna också när de byggde sitt hus, utförde uppdrag i Minecraft etc

-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar